De NVSW

25 maart 2011

De volgende tekst is geschreven door Wiebe Dooper en is een samenvatting van het gelijknamige hoofdstuk uit zijn boek: “De Wetterhoun een eigenzinnig fenomeen”.©

In 1947 werd in Leeuwarden de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) opgericht.

De niet onbemiddelde ondernemer Jan Bos was de promotor achter de oprichting. Hij werd ook de eerste voorzitter van de NVSW. Reeds voor de oorlog trainde hij met wetterhounen bij de KC Friesland. Ook kwam mede dankzij Bos de raserkenning van de wetterhoun in 1942 tot stand. In de jaren 1947-1952 timmerde de NVSW goed aan de weg. Maar nadat Jan Bos in september 1952 verongelukte, ging het een aantal jaren slecht met de rasvereniging.

Omstreeks 1960 klauterde de NVSW er weer bovenop. Jan Bos fokte wetterhounen en stabijs onder de kennelnaam ‘Fen ‘t Wetterlân’. Ook betaalde hij de busreizen voor exposanten als die hun hond wilden showen op een tentoonstelling.

In de eerste periode van de NVSW waren er enkele tientallen wetterhounen waar officieel mee werd gefokt. Het waren allemaal nog niet echte raszuivere exemplaren omdat vanaf 1900 veel wetterhounen waren gekruist met stabijs. Romano Valic uit Landsmeer was in de jaren vijfitg en zestig de eerste bekende fokker buiten Friesland. Hij fokte grote exemplaren.

De reu Berend fen de Otterhounen was zijn bekendste exemplaar. Na hem viel vooral Jannie Bijker als fokker op, die tot in de jaren tachtig wetterhounen onder de kennelnaam Fên de Alde Slûs fokte. In de periode 1973-1983 was de dierenarts Atjo Westerhuis voorzitter van de NVSW. In deze tijd werd de wetterhoun in zijn voortbestaan bedreigd. Er waren gezondheidsproblemen met het ras. De voornaamste achtergrond daarvan was dat er in korte tijd te veel werd gefokt. En de reu Boris was te vaak gebruikt als dekreu.

Boris had entropion voortgebracht. Daarnaast waren er veel vachtklachten binnen de populatie. Westerhuis en zijn bestuur slaagden er in een professioneel fokbeleid op poten te zetten. Een belangrijk onderdeel daarvan was de instelling van een fok- adviescommissie (FAC), die nauwlettend toe ging kijken op gezonde fokkerij. Uiteindelijk namen de klachten gelukkig af. Tot op de dag van vandaag bestaat de FAC en zijn er ongeveer 800 wetterhounen.

Een aantal jaren geleden richtte de NVSW de Promotie en Redactie Commissie op. Op grote tentoonstellingen en tal van evenementen staat de NVSW met een stand met allerlei spullen en voorlichtingsmateriaal over de wetterhoun. Ook op de jaarlijkse clubmatch van de NVSW staat de wetterhoun volop in de belangstelling.

Comments are closed.

Algemeen Nieuws

Overleden: Dake fan de Frije Wetters

By Limmie

Op 18 februari 2020 is Dake overleden. Hij kreeg ziekte verschijnselen. De dierenarts dacht aan rugklachten en schreef pijnstilling voor. Het leek erop dat...

Read more »

Jeltje Froukje v. Dijk en Waard is drachtig.

By Limmie

Begin februari wordt er een nestje wetterhounen geboren in Duitsland.   Kijk op de website van de fokker:  https://zottelohren.de/ Fokker is C.Schreuder. De aanstaande moeder...

Read more »

Overleden: Dautsen.

By Limmie

Dautsen een dochter van Lobke fan het Houn der Hoefje (achter  kleindochter van Broer) is plotseling overleden. Ze was juist zo fit, maar na...

Read more »

Overleden: Sam Siebe fan de Frije Wetters.

By Limmie

Gisteren 30 augustus is Sam Siebe overleden. Sam is de zoon van Ryk Roaske en Ceasar. Hij wilde ‘s ochtens niet eten en kreeg...

Read more »

Overleden: Dexter Bo.

By Limmie

Gisteren ontvingen we van Natasja het bericht dat Dexter Bo overleden is. Dexter werd zaterdag ziek en wilde gisterochtend niet meer lopen. Zijn bloedwaarden  waren...

Read more »