De NVSW

25 maart 2011

De volgende tekst is geschreven door Wiebe Dooper en is een samenvatting van het gelijknamige hoofdstuk uit zijn boek: “De Wetterhoun een eigenzinnig fenomeen”.©

In 1947 werd in Leeuwarden de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) opgericht.

De niet onbemiddelde ondernemer Jan Bos was de promotor achter de oprichting. Hij werd ook de eerste voorzitter van de NVSW. Reeds voor de oorlog trainde hij met wetterhounen bij de KC Friesland. Ook kwam mede dankzij Bos de raserkenning van de wetterhoun in 1942 tot stand. In de jaren 1947-1952 timmerde de NVSW goed aan de weg. Maar nadat Jan Bos in september 1952 verongelukte, ging het een aantal jaren slecht met de rasvereniging.

Omstreeks 1960 klauterde de NVSW er weer bovenop. Jan Bos fokte wetterhounen en stabijs onder de kennelnaam ‘Fen ‘t Wetterlân’. Ook betaalde hij de busreizen voor exposanten als die hun hond wilden showen op een tentoonstelling.

In de eerste periode van de NVSW waren er enkele tientallen wetterhounen waar officieel mee werd gefokt. Het waren allemaal nog niet echte raszuivere exemplaren omdat vanaf 1900 veel wetterhounen waren gekruist met stabijs. Romano Valic uit Landsmeer was in de jaren vijfitg en zestig de eerste bekende fokker buiten Friesland. Hij fokte grote exemplaren.

De reu Berend fen de Otterhounen was zijn bekendste exemplaar. Na hem viel vooral Jannie Bijker als fokker op, die tot in de jaren tachtig wetterhounen onder de kennelnaam Fên de Alde Slûs fokte. In de periode 1973-1983 was de dierenarts Atjo Westerhuis voorzitter van de NVSW. In deze tijd werd de wetterhoun in zijn voortbestaan bedreigd. Er waren gezondheidsproblemen met het ras. De voornaamste achtergrond daarvan was dat er in korte tijd te veel werd gefokt. En de reu Boris was te vaak gebruikt als dekreu.

Boris had entropion voortgebracht. Daarnaast waren er veel vachtklachten binnen de populatie. Westerhuis en zijn bestuur slaagden er in een professioneel fokbeleid op poten te zetten. Een belangrijk onderdeel daarvan was de instelling van een fok- adviescommissie (FAC), die nauwlettend toe ging kijken op gezonde fokkerij. Uiteindelijk namen de klachten gelukkig af. Tot op de dag van vandaag bestaat de FAC en zijn er ongeveer 800 wetterhounen.

Een aantal jaren geleden richtte de NVSW de Promotie en Redactie Commissie op. Op grote tentoonstellingen en tal van evenementen staat de NVSW met een stand met allerlei spullen en voorlichtingsmateriaal over de wetterhoun. Ook op de jaarlijkse clubmatch van de NVSW staat de wetterhoun volop in de belangstelling.

Comments are closed.

Algemeen Nieuws

Overleden: Bonje

By Limmie

Bonje is in de afgelopen week overleden. De 15 jaar oude, vriendelijke en ondernemende Bonje is er niet meer. Bonje is een zoon van...

Read more »

Overleden: Swerre!

By Limmie

Swerre is overleden. Zijn conditie ging de laatste maanden achteruit en ook was hij veel afgevallen. Ruim 14 en een half jaar oud is...

Read more »

Verjaardagen kleinkinderen.

By Limmie

Thijmen en Myrthe hebben hun kinderfeestjes bij ons in Mantinge gevierd. Hier hebben ze natuurlijk alle ruimte en veel mogelijkheden om iets te doen....

Read more »

Geboren: pupjes van Eelkje Froukje van Dijk en Waard en Jitze.

By Limmie

F1 teef Eelkje is op 1 april 2022, moeder geworden van een paar mooie pupjes.  Eelkje is een nakomeling van een moeder Wetterhoun en een...

Read more »

Geboren: F2 nest van Doeie v.d.Grancyhoeve en Jappie.

By Limmie

Er zijn op 27 februari, maar liefst 12 pups geboren in Vught. Zes reutjes en zes teefjes. Van harte gefeliciteerd Doeie en Esther. Doeie...

Read more »